Outer Diameter335mm — FLD Co.,Ltd.

Model No. Inner Diameter Outer Diameter Width Brand Type
GS2114F032033510.5NOKHydraulic Seals
AM5591A029033524NOKGeneral oil seal
BM1249-A031033520NOKStandard oil seal
BM1249-A331033520NOKStandard oil seal
AM5591-A029033524NOKStandard oil seal
GS1114-F032033510.5NOKHydraulic Seals
GS2114-F032033510.5NOKHydraulic Seals
300x335x18HDS2R30033518SKFRadial shaft seals
270x335x18HDS1R27033518SKFRadial shaft seals
295x335x18HDS1R29533518SKFRadial shaft sealsChinese bearing HOME

Address:Room 101, Building D Xianshuigu Industrial Park Jinnan District, Tianjin China
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160