Outer Diameter280mm — FLD Co.,Ltd.

Model No. Inner Diameter Outer Diameter Width Brand Type
FD6725E025028013NOKHydraulic Seals
GZ3047V02722808NOKHydraulic Seals
FU1730L025528016NOKHydraulic Seals
FU1731H025528019NOKHydraulic Seals
FU1729H025028019NOKHydraulic Seals
FC0337C023028020NOKHydraulic Seals
GS2845V02602809.8NOKHydraulic Seals
GS2105F026528010.5NOKHydraulic Seals
AC5398E125028015NOKStandard oil seal
AB5398E725028015NOKStandard oil seal
AB5351A024028019NOKStandard oil seal
AB5351A324028019NOKStandard oil seal
AD5351A624028019NOKStandard oil seal
AD5351A324028019NOKStandard oil seal
AG5349E024028015NOKStandard oil seal
AM5352A024028020NOKGeneral oil seal
AZ9301E022728035NOKGeneral oil seal
TC240*280*1824028018NAKStandard oil seal
TC240*280*1824028018NAKStandard oil seal
TC240*280*2024028020NAKStandard oil seal
TC250*280*1525028015NAKStandard oil seal
AC5398-E125028015NOKStandard oil seal
AB5351-A024028019NOKStandard oil seal
AB5398-E725028015NOKStandard oil seal
AB5351-A324028019NOKStandard oil seal
AD5351-A624028019NOKStandard oil seal
AD5351-A324028019NOKStandard oil seal
AG5349-E024028015NOKStandard oil seal
AM5352-A024028020NOKStandard oil seal
FU1730-L025528016NOKHydraulic Seals
FU1729-H025028019NOKHydraulic Seals
FU1731-H025528019NOKHydraulic Seals
GS2845-V02602809.8NOKHydraulic Seals
GS1847-V02602809.8NOKHydraulic Seals
GS0619-V225228017NOKHydraulic Seals
GS1105-F026528010.5NOKHydraulic Seals
GS0702-V025628011.7NOKHydraulic Seals
GS2105-F026528010.5NOKHydraulic Seals
FU1685-D025028018NOKDual-use seal
CU1694-D025528019NOKDual-use seal
CU1694-D325528019NOKDual-use seal
CU1702-K026028014NOKDual-use seal
CU1702-K126028014NOKDual-use seal
GW0128-P227228060NOKPacking related
GN5410-V12602803NOKPacking related
260x280x16HMS1V26028016SKFRadial shaft seals
240x280x16HDS2D24028016SKFRadial shaft seals
240x280x16HDS2R24028016SKFRadial shaft seals
250x280x15HMS5RG25028015SKFRadial shaft seals
250x280x15HMS5V25028015SKFRadial shaft seals
250x280x15HMSA10RG25028015SKFRadial shaft seals
250x280x15HMSA10V25028015SKFRadial shaft seals
250x280x15HS8R25028015SKFRadial shaft seals
250x280x16HDS1D25028016SKFRadial shaft sealsChinese bearing HOME

Address:Room 101, Building D Xianshuigu Industrial Park Jinnan District, Tianjin China
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160