Outer Diameter35.5mm — FLD Co.,Ltd.

Model No. Inner Diameter Outer Diameter Width Brand Type
GW0316P031.535.58NOKHydraulic Seals
FU0446H022.535.510NOKHydraulic Seals
FU0446H022.535.510NOKHydraulic Seals
FU0446H022.535.58NOKHydraulic Seals
FU0446H022.535.58NOKHydraulic Seals
FU0446H022.535.58NOKHydraulic Seals
FU0446H022.535.510NOKHydraulic Seals
FU0446H022.535.510NOKHydraulic Seals
FU0446H022.535.510NOKHydraulic Seals
FU0446H022.535.58NOKHydraulic Seals
FU0446H022.535.58NOKHydraulic Seals
FU0446H022.535.58NOKHydraulic Seals
FU0446H022.535.58NOKHydraulic Seals
FU0446H022.535.510NOKHydraulic Seals
FU0446H022.535.510NOKHydraulic Seals
FU0446H022.535.58NOKHydraulic Seals
FU0446H022.535.510NOKHydraulic Seals
FU0449H022.535.58NOKHydraulic Seals
FU0448H022.535.56NOKHydraulic Seals
FU0447H022.535.510NOKHydraulic Seals
FU2141L02835.55NOKHydraulic Seals
FU0450L027.535.55NOKHydraulic Seals
FC0398C01635.510NOKHydraulic Seals
FU0320K02835.55NOKHydraulic Seals
CU0320N02835.55NOKHydraulic Seals
GS2028F029.535.54.4NOKHydraulic Seals
FU0320D12835.55NOKHydraulic Seals
FU0309D125.535.58NOKHydraulic Seals
CU0320K02835.55NOKHydraulic Seals
GW0255P031.535.510NOKHydraulic Seals
GZ3006V029.535.55NOKHydraulic Seals
GN0444-A029.535.51.25NOKO ring
GN0796-A029.535.51.25NOKO ring
FU0450-L027.535.55NOKHydraulic Seals
FU2141-L02835.55NOKHydraulic Seals
FU0446-H022.535.58NOKHydraulic Seals
FU0447-H022.535.510NOKHydraulic Seals
FU0448-H025.535.56NOKHydraulic Seals
FU0449-H025.535.58NOKHydraulic Seals
GS1806-V02735.53.8NOKHydraulic Seals
FC0398-C01635.52.5NOKHydraulic Seals
GS1028-F029.535.54.4NOKHydraulic Seals
GS0331-V02635.54.3NOKHydraulic Seals
FU0320-K02835.55NOKHydraulic Seals
FU0320-K12835.55NOKHydraulic Seals
CU0320-N02835.55NOKHydraulic Seals
GN4791-V02835.53NOKPacking related
GS2028-F029.535.54.4NOKHydraulic Seals
FU0320-R02835.55NOKHydraulic Seals
FU0320-R12835.55NOKHydraulic Seals
FU0309-D125.535.58NOKDual-use seal
FU0320-D12835.55NOKDual-use seal
FU0320-S02835.55NOKDual-use seal
CU0309-D025.535.58NOKDual-use seal
CU0320-K02835.55NOKDual-use seal
CU0320-K22835.55NOKDual-use seal
GW0316-P031.535.58NOKPacking related
GW0255-P131.535.510NOKPacking related
GW0255-P131.535.510NOKPacking related
GN4791-V02835.53NOKPacking related
GN5374-V12835.51NOKPacking related
GN4791-V02835.53NOKPacking related
GN6456-V02835.53NOKPacking relatedChinese bearing HOME

Address:Room 101, Building D Xianshuigu Industrial Park Jinnan District, Tianjin China
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160